Hjälp på väg

Denna kurs ska göra deltagaren bättre förberedd om olyckan skulle vara framme, den följer vägverkets
kursplan i ämnet och innehåller både sjukvård och brandbekämpning.

Vägverket och många andra väghållare kräver att de som arbetar mer än 100 timmar om året för dem ska
ha genomgått en sådan kurs.

I kursen ingår:
Första Hjälpen
• Organisera och handla på en olycksplats
• Brandkunskap
• Praktiska övningar i såväl sjukvård som brand.