Navigation

Utbildningen består av två steg som består av en navigationskurs som ger de elementära kunskaperna
i navigation, utbildningstiden för denna är ca: 36 timmar.

Denna kurs ger den ”Nautiska kompetens” som ofta efterfrågas av försäkringsbolagen och de brukar
ge en rabatt på båtförsäkringen om man har sådan kompetens.

Den kan byggas på med en kustskepparutbildning som behandlar navigation på lite större vatten och
med lite större fartyg, den ger oss också rätten att framföra ”skepp” vilket är fartyg längre än 12 meter
och bredare än 4 meter.

Till dessa kurser kan även ett antal olika specialutbildningar i olika ämnen som GPS, radar m.m. specialskräddas.